ذخیره آب سدها دوباره منفی شد

اخبار اقتصادی ایران و جهان


ذخیره آب سدها دوباره منفی شد

  • شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۴
یر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.دو هفته مانده به آغاز سال آبی جدید، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۰۶ میلیاردمترمکعب کاهش یافته است. به گزارش مهر، در آخرین روزهای سال آبی ۹۴-۹۳ حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به ۲۷ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۱ میلیارد ۸۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون ۲۰ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۷.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۳ درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود. حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۲۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۲۹ میلیارد و ۲۱۰ میلیون مترمکعب بود. همچنین حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۹.۱ میلیارد مترمکعب گزارش شده که میزان پُرشدگی سدها ۴۱ درصد بوده است.

منبع
نظر ها بسته شده اند